Etno Histeria 
ekoHISTeRIA

ekoHISTeRIA


Vsa živa umetnost je igriva in vesela, naravna umetnost pa je tudi obzirna do okolja. Festival HISTeRIA združuje prav umetnike, ki v naravno okolje vstopajo s spoštovanjem in ga ne spreminjajo na silo. Rezultat sodelovanja umetnikov in ekologov je ureditev prostora, ki zajema naslednje trajnostne vidike:

- opiranje na permakulturne prakse pri urejanju prostora

Zakaj permakultura? To sodobno vedo o trajnostni kulturi sobivanja z okoljem odlikujejo izjemni rezultati povsod v svetu. Zato smo jo uporabili kot podlago in okvir pri urejanju festivalskega prizorišča. V permakulturi si prizadevamo čim bolj racionalno povezati vse elemente sistema, ki ga ustvarjamo (v primeru festivala: vsa prizorišča, kuhinjo, bar, stranišča, območje kampa, parkirišča, skladišča itd.). Poleg tega optimalno izkoriščamo vse danosti prostora.

- prizadevanje za ničelno stopnjo odpadkov oz. »zero waste«

Na HISTeRIji prostovoljci uporabljajo lastne krožnike in kozarce, za druge obiskovalce so na voljo kozarčki za večkratno uporabo in papirnati krožniki. Poleg tega skrbimo za kompostiranje vseh organskih odpadkov – tudi iztrebkov: precej stranišč je kompostnih. Okog 90% anorganskih odpadkov oddamo v reciklažo.

- smotrno ravnanje z vodo

Vas Gračišče leži na sušnem področju, zato je še toliko bolj pomembno obiskovalce ozaveščati o varčnem ravnanju z vodo. K varčnosti pozivajo napisi povsod, kjer se uporablja voda. Za čiščenje posode uporabljamo samo otrobe, odpadno vodo ponovno uporabimo – večinoma za zalivanje rastlin. Prostori za prihanje so iz naravnih in recikliranih materialov, v njih uporabljamo doma narejena ekološka mila.

- domiselne eko rešitve

Na prizorišču festivala je tudi nekaj domiselnih trajnostnih rešitev:

peči za kruh, narejene iz ilovice in slame;

hladilnik iz dvojne glinene posode, ki deluje na osnovi hlapenja (t. i. hlapilnik – zunaj 32°C notri 18°C);

sedišča iz slamnatih bal;

konstrukcije iz slame;

posebnost so tudi tradicionalno suho zidane klopi in mize, narejene iz ostankov stare hiše.

- oblikovanje užitne, dišeče pokrajine

V prostor so umeščene zeliščne gredice in vrtički z užitnimi ali okrasnimi rastlinami. Gredice so oblikovane z opiranjem na permakulturna znanja.


Za obiskovalce je organiziran obhod festivalskega prizorišča. Na obhodu jim predstavimo tako prizorišča, kot trajnostne vrednote festivala. Obhod ima pomemben ozaveščevalni učinek, saj udeleženci festivala na obhodu spoznajo primere dobrih praks ravnanja z vodo in odpadki, permakulturnega gojenja rastlin in uporabe lokalnih materialov (trstika, les, kamen, ilovica) za postavljanje preprostih struktur.

Projekt EkoHISTeRIA smo izvedli v sodelovanju z: