Etno Histeria 
Vizija

Vizija

zeleno | neprofitno | povezovalno | angažirano


Festival bo ostal nekomercialen in neprofiten. Morebiten dobiček bomo porabili za financiranje infrastrukture (voda, elektrika), najem zemljišč ter doseganje čim večje samozadostnosti območja festivala. Organizacijska struktura sloni na prostovoljcih. Program sloni na izmenjavi umetnikov in mreženju. Cilj je plačilo spanja, hrane, če bo mogoče tudi potnih stroškov nastopajočih in prostovoljcev.

Izvedbeno se bomo posvetili konceptu "nič odpadkov" (zero waste), ki bi ga lahko prenesli na druge prireditve. Posvetili se bomo tudi vključevanju oseb z manj priložnostmi, ljudi s posebnimi potrebami in starejših.